Jak se rodí ve Francii?

V lednu roku 2022 jsem spolu s kolegyněmi porodními asistentkami a zároveň odbornými asistentkami Fakulty zdravotnických studií měla možnost podívat se v rámci programu Erasmus pro pedagogickou mobilitu   do nemocnice ve francouzském městě Rouen, které je v regionu Normandie.

Moc nás zajímalo, jak se liší francouzské porodnictví od toho českého. Měly jsme příležitost hovořit s místní odbornou asistentkou porodní asistence na zdejší univerzitě v Rouen a také jsme si prohlédly prostory zdejšího perinatologického centra.

Co nás nejvíce zaujalo?

  • porodní asistentky studují svojí odbornost na vysoké škole pět let. První dva roky jsou společné s mediky. 
  • porodní asistentky mohou samostatně předepisovat určité léky (antikoncepce, léky na bolest, recept na aromaterapeutika, některé léky k porodnímu procesu)
  • porodní asistentky mohou pracovat v porodnicích, porodních centrech i v samostatných poradnách pro fyziologicky těhotné ženy.
  • komunitní porodní asistence je normální způsob péče porodních asistentek, který si ženy mohou zvolit. Největší zájem mají ženy o laktační poradenství v domácím prostředí.
  • navštívily jsme perinatologické centrum, ze kterého jsme pořídily uvedené fotografie. Zde je hlavní porodní asistentkou muž. Muži coby porodní asistentky jsou ve Francii poměrně běžně zastoupeni. Také nás zde zaujalo, že na úseku gynekologie a neonatologie nepracují většinou porodní asistentky, ale spíše všeobecné sestry.

 image0

image2

 image3

 

image1