Obchod porodních asistentek

Věděli jste, že porodní asistentky měly svůj obchod už v první republice? 

 

Firma Sanitární závod F. Vajgl pro porodní asistentky měla přibližně ve 20. a 30. letech svůj kamenný obchod v Praze Dejvicích.
V obchodě si klientky porodních bab mohly koupit nebo objednat jakékoliv vybavení spojené s jejich praxí.

Závod také každoročně vydával Příručku pro porodní asistentky a Kalendář porodních asistentek-první vydání v roce 1924. Mezi další publikace firmy patřila Hygiena ženy a Můj nový herbář. 

V nabídce zboží se nacházely nástroje, razítka, smaltované cedule, dezinfekce, mýdla, břišní pásy, bylinky a další potřebné věci k vykonávání praxe.
V Nové příručce pro porodní asistentky pan Vajgl uvádí, že je ve své době jediný prodejce na světě, zaměřený na výrobky pro porodní asistentky. Jeho reklamy se opakovaně objevují v dochovaných historických časopisech-Věstník věnovaný zájmům porodních asistentek vydávaný v letech 1917 až 1941 a Věstník ústřední jednoty porodních asistentek pro Čechy a Moravu, který vycházel 1942 až 1948.  V pozdějších číslech časopisů se již uvádí jako vlastník filmy R. Kaplanová, jestli to byla jeho dcera, nebo jiná majitelka zatím nevíme.
Po roce 1948 jsme nenašli o obchodu žádné informace. 

 

 

 

 

Zdroj: VAJGL, František, 1930. Kalendář ČSL. Porodních asistentek. Praha: Sanitní závod F. Vajgl. 80 s

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní foto